ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Κυκλοφορία στο έργο

  • Χρησιμοποιούμε τους διαδρόμους κυκλοφορίας πεζών, όπου αυτοί είναι διαθέσιμοι
  • Περπατάμε ήρεμα χωρίς να τρέχουμε
  • Δεν εισερχόμαστε σε απαγορευμένες ή περιορισμένης πρόσβασης ζώνες χωρίς άδεια
  • Δεν περπατάμε πάνω σε καλώδια, σωλήνες και άλλα βοηθητικά στοιχεία
  • Δίνουμε προσοχή στα σήματα ασφαλείας, στα σήματα κινδύνου, στις αφίσες και στις πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτές
  • Προσέχουμε πού πατάμε και για κινδύνους παραπατήματος
  • Προσέχουμε εργασίες που γίνονται από πάνω μας και γύρω μας

 

_________________
Alergo Management Consulting & Engineering Ltd.
Tηλέφωνο 25 211990
e-mail: info@alergo-mce.com