Η #ΥΓΕΙΑ & #ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Μηχανήματα έργου

🔘Φροντίζουμε ώστε τα μηχανήματα έργου είναι εφοδιασμένα με όλα τα έγγραφα αδειών, λειτουργίας και συντήρησης
🔘Η χρήση τους γίνεται μόνο από αδειούχους χειριστές
🔘Ελέγχουμε καθημερινά τα μηχανήματα πριν τα λειτουργήσουμε
🔘Ελέγχουμε τα μηχανήματα μετά το πέρας των εργασιών και τα καθαρίζουμε αν αυτό απαιτείται
🔘Χρησιμοποιούμε τα μηχανήματα με υπευθυνότητα, δεν υπερβαίνουμε τις δυνατότητές τους, δεν παραβλέπουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή
🔘Χρησιμοποιούμε το μηχάνημα για τον σκοπό που κατασκευάστηκε και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
🔘Επιβεβαιώνουμε την εφαρμογή του προγράμματος τακτικής συντήρησης
🔘Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του μηχανήματος έργου χωρίς περιστρεφόμενο φανό και ηχητικό σύστημα οπισθοπορείας.
🔘Τηρούμε την απόσταση ασφαλείας μεταξύ μηχανημάτων, ανθρώπων ή σταθερών στοιχείων
_________________
Alergo Management Consulting & Engineering Ltd.
📞 Tηλέφωνο 25 211990
📧 e-mail: info@alergo-mce.com
Δείτε όλες τις υπηρεσίες της Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. εδώ http://www.alergo-mce.com/services/