1. Καλέστε το 1407 ή το 112
2. Ειδοποιήστε τους υπόλοιπους εργαζομένους
3. Κλείστε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος
4. Απομακρύνετε τα εύφλεκτα υλικά
5. Απομακρύνετε μηχανήματα και οχήματα εάν βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά
6. Ελέγξτε την προσπελασιμότητα των οδών διαφυγής

Η Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση.