Η #ΥΓΕΙΑ & #ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Χημικά

  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS: Safety Data Sheet)
  • Μη συμβατά μεταξύ τους υλικά αποθηκεύονται ξεχωριστά (π.χ. εύφλεκτα και οξειδωτικά)
  • Διαβάζουμε και παρατηρούμε τη σήμανση
  • Παίρνουμε την απαραίτητη μόνο ποσότητα για την εργασία
  • Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα ΜΑΠ
  • Αποθηκεύουμε τα χημικά σε ειδικές βάσεις και σε προκαθορισμένους προστατευμένους χώρους
  • Ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σχετικές με τη χρήση, έκθεση, αποθήκευση, απόρριψη και διαρροές
  • Τα χημικά αποθηκεύονται σε στεγανές λεκάνες απορροής, φορητές ή σταθερές

_________________
Alergo Management Consulting & Engineering Ltd.
Tηλέφωνο 25 211990
e-mail: info@alergo-mce.com

Δείτε όλες τις υπηρεσίες της Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. εδώ http://www.alergo-mce.com/services/