Εκπαίδευση

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να μειώσει τον αριθμό των τραυματισμών και των θανάτων, τις υλικές ζημιές, τη νομική ευθύνη, τις ασθένειες, τις αξιώσεις αποζημίωσης των εργαζομένων και την απώλεια χρόνου από την εργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται και από τη νομοθεσία (π.χ. χειριστές μηχανημάτων). Η εταιρεία μας προσφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Εκτίμηση κινδύνου
  • Συστήματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας
  • Οργάνωση εργοταξίου
  • Ανέγερση σκαλωσιών (scaffolding erection)
  • Έγκλειστοι / Περιορισμένοι χώροι
  • Εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων (κινητοί γερανοί, πυργογερανοί, γερανοί φορτηγών, περονοφόρα, ανυψωτικά μηχανήματα, εκσκαφείς κ.λπ.)
  • Rigging
  • Ειδικά θέματα όπως εργασία με αμίαντο, Λεγιονέλλα κ.λπ.