Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στο εξωτερικό και είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας σε οργανισμούς, εταιρείες και κατασκευαστικά έργα.

Η εταιρεία έχει σημαντική παρουσία στην παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, με ουσιαστική εμπειρία στη Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας Τεχνικών Έργων.

Το προσωπικό της εταιρείας έχει πλέον 30ετή εμπειρία σε Κύπρο, Ελλάδα, Η.Β., Αραβικές χώρες και άλλες χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, όπου παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη Διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας, Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Διαχείριση Ποιότητας σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα και σε Κατασκευαστικά Έργα.

Η Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. διαθέτει επίσης εξειδικευμένα τμήματα που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, και ειδικές μελέτες και υπηρεσίες σε κατασκευαστικά έργα.