Οι συνθήκες των ημερών του καλοκαιριού με τις ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, μπορούν να προκαλέσουν πιθανά επικίνδυνα περιστατικά που επιβαρύνουν την υγεία των εργαζομένων και προκαλούν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία.
Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Οι πιο κάτω πληροφορίες, βασισμένες στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων*, παρουσιάζουν τα βασικότερα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον πλήρη οδηγό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάντε κλικ εδώ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Αν έχετε απορίες και χρειάζεστε διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25211990 ή στο e-mail info@alergo-mce.com
*Κώδικες πρακτικής για την θερμική καταπόνηση: ΚΔΠ 291/2014 και ΚΔΠ 206/2020