Μετρήσεις Επικίνδυνων Παραγόντων

Η Εταιρεία μας παρέχει μέτρηση/παρακολούθηση, με κατάλληλο εξοπλισμό, επικίνδυνων παραγόντων όπως περιβαλλοντικός θόρυβος, φωτισμός σε χώρους εργασίας, χημικοί παράγοντες, αέρας, κ.λπ.