📌Βασιλικός, Λεμεσός

Έργο εγκατάστασης δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων για τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) από την TERNA SA.