Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (OSH)

Οι κίνδυνοι για ατυχήματα και ασθένειες στην εργασία πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική δράση, είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSH) σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους.

Το Πρότυπο ISO 45001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να διαχειρίζονται λειτουργικούς κινδύνους και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους.

Οι βασικότεροι στόχοι του συστήματος είναι:

  • η πρόληψη των ατυχημάτων
  • η μείωση των κινδύνων
  • η ευημερία των εργαζομένων
  • η βελτίωση της απόδοσης και κατ’επέκταση της παραγωγής