Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Με την έμπειρη ομάδα συμβούλων μας, παρέχουμε συμβουλές ασφάλειας και συντονισμό εργασιακών δραστηριοτήτων σε εργοτάξια (Π.Ι. 410/2015), συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων και διαδικασιών που απαιτούνται από τη νομοθεσία (συντονιστές ασφάλειας, επιτροπές ασφαλείας, εκπαίδευση προσωπικού, έλεγχοι ασφάλειας – Safety Audits, έκδοση σχεδίων και φακέλων Y&A).

  • Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας – Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ένα κατασκευαστικό έργο που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις (ΚΔ 410/2015), οι οποίες καλύπτουν τις εργασιακές διαδικασίες, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης κ.λπ. Το Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας ενός έργου περιγράφει κυρίως τι είδους κίνδυνοι πιθανόν να εμπεριέχει το έργο, πώς μπορούν να ξεπεραστούν και τι είδους εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
  • Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας – Για όλα τα κατασκευαστικά έργα σύμφωνα με τη νομοθεσία (Π.Ι. 410/2015), απαιτείται Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας (ΦΥΑ).

Ο φάκελος αυτός περιέχει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να επιτραπεί η ασφαλής εκτέλεση μελλοντικών κατασκευαστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων καθαρισμού, συντήρησης, ανακαίνισης, αναστήλωσης και κατεδάφισης.