ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ

Η #ΥΓΕΙΑ & #ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

🔘 Δίνουμε πάντα προτεραιότητα στην συλλογική προστασία έναντι πτώσης
🔘 Έχουμε τα ειδικά ΜΑΠ (π.χ. ζώνη 5 σημείων, ανακόπτης πτώσεων, σημεία αγκύρωσης) τα οποία προϋποθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση
🔘 Διατηρούμε το δάπεδο εργασίας καθαρό
🔘 Καλύπτουμε ανοίγματα και τρύπες των δαπέδων με κατάλληλες διατάξεις ικανής αντοχής
🔘 Έχουμε καλή φυσική κατάσταση

Η Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Εργασία σε ύψος». Σε περίπτωση ενδιαφέροντος καλέστε 25 211990 ή στείλτε μας e-mail στο info@alergo-mce.com
Δείτε όλες τις υπηρεσίες της Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. εδώ http://www.alergo-mce.com/services/

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΧΗΜΙΚΑ

Η #ΥΓΕΙΑ & #ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Χημικά

 • Όλα τα χημικά διαθέτουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS: Safety Data Sheet)
 • Μη συμβατά μεταξύ τους υλικά αποθηκεύονται ξεχωριστά (π.χ. εύφλεκτα και οξειδωτικά)
 • Διαβάζουμε και παρατηρούμε τη σήμανση
 • Παίρνουμε την απαραίτητη μόνο ποσότητα για την εργασία
 • Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα ΜΑΠ
 • Αποθηκεύουμε τα χημικά σε ειδικές βάσεις και σε προκαθορισμένους προστατευμένους χώρους
 • Ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σχετικές με τη χρήση, έκθεση, αποθήκευση, απόρριψη και διαρροές
 • Τα χημικά αποθηκεύονται σε στεγανές λεκάνες απορροής, φορητές ή σταθερές

_________________
Alergo Management Consulting & Engineering Ltd.
Tηλέφωνο 25 211990
e-mail: info@alergo-mce.com

Δείτε όλες τις υπηρεσίες της Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. εδώ http://www.alergo-mce.com/services/

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Η #ΥΓΕΙΑ & #ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Μηχανήματα έργου

🔘Φροντίζουμε ώστε τα μηχανήματα έργου είναι εφοδιασμένα με όλα τα έγγραφα αδειών, λειτουργίας και συντήρησης
🔘Η χρήση τους γίνεται μόνο από αδειούχους χειριστές
🔘Ελέγχουμε καθημερινά τα μηχανήματα πριν τα λειτουργήσουμε
🔘Ελέγχουμε τα μηχανήματα μετά το πέρας των εργασιών και τα καθαρίζουμε αν αυτό απαιτείται
🔘Χρησιμοποιούμε τα μηχανήματα με υπευθυνότητα, δεν υπερβαίνουμε τις δυνατότητές τους, δεν παραβλέπουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή
🔘Χρησιμοποιούμε το μηχάνημα για τον σκοπό που κατασκευάστηκε και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
🔘Επιβεβαιώνουμε την εφαρμογή του προγράμματος τακτικής συντήρησης
🔘Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του μηχανήματος έργου χωρίς περιστρεφόμενο φανό και ηχητικό σύστημα οπισθοπορείας.
🔘Τηρούμε την απόσταση ασφαλείας μεταξύ μηχανημάτων, ανθρώπων ή σταθερών στοιχείων
_________________
Alergo Management Consulting & Engineering Ltd.
📞 Tηλέφωνο 25 211990
📧 e-mail: info@alergo-mce.com
Δείτε όλες τις υπηρεσίες της Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. εδώ http://www.alergo-mce.com/services/

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Κυκλοφορία στο έργο

 • Χρησιμοποιούμε τους διαδρόμους κυκλοφορίας πεζών, όπου αυτοί είναι διαθέσιμοι
 • Περπατάμε ήρεμα χωρίς να τρέχουμε
 • Δεν εισερχόμαστε σε απαγορευμένες ή περιορισμένης πρόσβασης ζώνες χωρίς άδεια
 • Δεν περπατάμε πάνω σε καλώδια, σωλήνες και άλλα βοηθητικά στοιχεία
 • Δίνουμε προσοχή στα σήματα ασφαλείας, στα σήματα κινδύνου, στις αφίσες και στις πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτές
 • Προσέχουμε πού πατάμε και για κινδύνους παραπατήματος
 • Προσέχουμε εργασίες που γίνονται από πάνω μας και γύρω μας

 

_________________
Alergo Management Consulting & Engineering Ltd.
Tηλέφωνο 25 211990
e-mail: info@alergo-mce.com

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1. Καλέστε το 1407 ή το 112
2. Ειδοποιήστε τους υπόλοιπους εργαζομένους
3. Κλείστε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος
4. Απομακρύνετε τα εύφλεκτα υλικά
5. Απομακρύνετε μηχανήματα και οχήματα εάν βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά
6. Ελέγξτε την προσπελασιμότητα των οδών διαφυγής

Η Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση.

Read More