ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Παραδόθηκε πλέον η 1η φάση της Μαρίνας Αγίας Νάπας (θαλάσσια έργα) και συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς τα χερσαία έργα της 2ης φάσης (κτιριακά και υποδομές).
Η Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Ασφάλειας & Υγείας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

🔘 Χρησιμοποιούμε πάντοτε κράνος, υποδήματα ασφαλείας, φόρμα εργασίας, ανακλαστικό γιλέκο, υποχρεωτικά όπως ισχύσει στη σχετική νομοθεσία και τις ανάγκες του έργου
🔘 Για κάθε εργασία υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τα κατάλληλα ΜΑΠ
🔘 Δεν παραποιούμε τα ΜΑΠ ή τον ειδικό εξοπλισμό
🔘 Ενημερωνόμαστε για την σωστή χρήση τους, τον καθαρισμό και την φύλαξή τους
🔘 Αντικαθιστούμε άμεσα φθαρμένο και ελαττωματικό εξοπλισμό
🔘 Δεν μπαίνουμε ποτέ στον χώρο του έργου χωρίς ΜΑΠ
🔘 Η χρήση των ΜΑΠ είναι απαραίτητη και από οποιοδήποτε τρίτο άτομο, συνεργάτη, επισκέπτη στο έργο

 

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Έχω το καθήκον :

 • Να παρακολουθώ όλες τις ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται
 • Να γνωρίζω τους κινδύνους των εργασιών και την οργάνωση στα θέματα ασφάλειας
 • Να τηρώ τους κανόνες Ασφαλείας του έργου
 • Να αναφέρω στον προϊστάμενό μου οποιαδήποτε μη ασφαλή κατάσταση
 • Να φροντίζω για την ασφάλειά μου και την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται μαζί μου

 

Έχω το δικαίωμα:

 • Να σταματώ οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν είναι ασφαλής
 • Να απευθύνομαι στους υπεύθυνους του έργου σε περίπτωση που έχω κάποια απορία ή αμφιβολία
 • Να προτείνω ιδέες και λύσεις για την Ασφάλεια

 

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Έκτακτα περιστατικά

Αναφέρουμε αμέσως κάθε επικίνδυνο περιστατικό και λειτουργούμε με βάση τα πιο κάτω βήματα:

🔘 Κάθε εργαζόμενος που αντιλαμβάνεται ένα επικίνδυνο περιστατικό, οφείλει να το αναγγείλει αμέσως στον άμεσο προϊστάμενό του
🔘 Ενημερώνεται αμέσως ο Διευθυντής έργου και όσοι πρέπει να επέμβουν
🔘 Παρέχονται οι πρώτες βοήθειες αν απαιτείται
🔘 Εκτιμάται άμεσα η κατάσταση του περιστατικού και κατά περίπτωση ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές π.χ. πυροσβεστική, νοσοκομείο, κλπ.
🔘 Τα χρήσιμα τηλέφωνα είναι πάντοτε αναρτημένα σε πίνακες ανακοινώσεων σε χώρο του έργου
🔘 Σε περίπτωση που χρειάζεται να εκκενωθεί ο χώρος, οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται στον προκαθορισμένο χώρο
🔘 Κατά την επέμβαση των ειδικών ομάδων θα πρέπει να αποκλείεται ο χώρος και να τοποθετείται η σήμανση
🔘 Επιδιορθώνονται τυχόν ζημιές
🔘 Δίνεται η σχετική εντολή για επανέναρξη εργασιών

Read More

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – Γενικές αρχές Υγείας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων, είναι ομαδική εργασία.
 • Στην εργασία υπάρχουν διαδικασίες και κανόνες που οφείλουμε να ακολουθούμε.
 • Για κάθε δραστηριότητα υπάρχει η αντίστοιχη εκτίμηση κινδύνου για την οποία οφείλουμε να ενημερωθούμε
 • Η γνώση και η συνεχής εκπαίδευση είναι τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια στην εργασία. Συμμετέχουμε στις εκπαιδεύσεις.
 • Σε κανέναν χώρο δεν επιτρέπεται το αλκοόλ και οι παράνομες ουσίες. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, εκτός των χώρων με την ειδική σήμανση
 • Κάθε εργασία απαιτεί κατάλληλη ενδυμασία, εξοπλισμό, γνώση, σωστή συμπεριφορά, παρατηρητικότητα, σκέψη και χρήση ΜΑΠ.
 • Η καθημερινότητα, η αμέλεια, η συνήθεια είναι εχθροί της ασφάλειας.
 • Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από όλους τους εργαζομένους αφορά την υγεία μας και την ζωή μας
 • Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου
 • Το περιβάλλον είναι πολύτιμο για όλους
Read More

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ – Οδηγός Διαχείρισης COVID19 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια για την προστασία των προσώπων στην εργασία (εργαζόμενοι, εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και άλλων προσώπων.
Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους συντελεστές του έργου, τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), τον μελετητή / επιβλέποντα, τους συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστή α&υ μελέτης και συντονιστή α&υ εκτέλεσης), τον διευθυντή του έργου, τον διευθυντή ή υπεύθυνο μηχανικό του εργοταξίου, τον εργολάβο, τους υπεργολάβους, καθώς και σε οποιανδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο που δραστηριοποιείται στο εργοτάξιο.

Για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ, κάντε κλικ εδώ Οδηγός Διαχείρισης COVID19 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Read More