ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Σύμβουλος Μηχανικός Διαχείρισης Α&Υ / Συντονιστής – HSE Construction Safety Coordinator

Δεχόμαστε αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:
Σύμβουλος Μηχανικός Διαχείρισης Α&Υ / Συντονιστής
HSE Construction Safety Coordinator
Οι ευθύνες της θέσης αφορούν τον έλεγχο και την διαχείριση κάθε ζητήματος που αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στα εργοτάξια.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική και Αρχιτεκτονική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Σχετική πείρα απαραίτητη
 • Ικανοποιητική γνώση της Κυπριακής νομοθεσίας στην Α&Υ.
 • Απαραίτητη εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρ. Υπολογιστών.
Προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων.
Όλοι/Όλες οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alergo-mce.com αναφέροντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.
.
Read More

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Η εταιρεία Alergo Management Consulting & Engineering Ltd δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Έλεγχο και διαχείριση κάθε ζητήματος που αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, στα υποστατικά και στα εργοτάξια.
 • Προετοιμασία εκτιμήσεων κινδύνου.
 • Προετοιμασία Σχεδίου και Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας.
 • Συμβουλευτική ικανότητα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μηχανική και Ηλεκτρολογική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Διετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα που σχετίζονται με την επιτήρηση και διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα.
 • Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής νομοθεσίας (ΚΔΠ 410/2015 & ΚΔΠ 173/2002).
 • Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρ. Υπολογιστών.

Προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email info@alergo-mce.com αναφέροντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

 

Read More

Online σεμινάριο στους Διευθυντές και Προϊστάμενους Τμημάτων του PUBLIC

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Οκτωβρίου 2020 Online σεμινάριο με θέμα “Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων και Επικινδυνότητας και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας” στους Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων του Public (ITC Publicworld Ltd) με εκπαιδευτή τον κ. Απόστολος Λάππα.

www.alergo-mce.com

 

Read More

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι συνθήκες των ημερών του καλοκαιριού με τις ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, μπορούν να προκαλέσουν πιθανά επικίνδυνα περιστατικά που επιβαρύνουν την υγεία των εργαζομένων και προκαλούν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία.
Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Οι πιο κάτω πληροφορίες, βασισμένες στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων*, παρουσιάζουν τα βασικότερα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον πλήρη οδηγό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάντε κλικ εδώ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Αν έχετε απορίες και χρειάζεστε διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25211990 ή στο e-mail info@alergo-mce.com
*Κώδικες πρακτικής για την θερμική καταπόνηση: ΚΔΠ 291/2014 και ΚΔΠ 206/2020
Read More

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ” ΓΙΑ ΤΟ LIMASSOL CASINO CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό #σεμινάριο με θέμα “Ασφαλής ανέγερση σκαλωσιών” στο έργο Limassol Casino City of Dreams Mediterranean.

Εκπαιδευτής ο κ. Απόστολος Λάππας, Managing Director της Alergo Management Consulting & Engineering Ltd.

Σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας; Καλέστε στο 25 211990 ή στείλτε μας e-mail στο info@alergo-mce.com

Δείτε όλες τις υπηρεσίες της Alergo Management Consulting & Engineering Ltd. εδώ http://www.alergo-mce.com/services/

 
Read More